Regio Neder Veluwe

Welkom op de website van Regio Neder Veluwe. Regio Neder Veluwe bestaat uit 16 Scoutinggroepen met ongeveer 2000 jeugdleden en 500 kaderleden. Als één van de regio's binnen Scouting Nederland zorgen we o.a. voor enthousiasmerende activiteiten voor de jeugdleden, ondersteuning aan groepen en deskundigheidsbevordering van de kaderleden.

BENNEKOM - Erwin Kerk ontving zaterdag het bronzen waarderingsteken van Scouting Nederland uit handen van de groepsvoorzitter van Scouting Bennekom. Hij ontving deze onderscheiding voor meer dan 10 jaar vrijwilligers werk bij scouting en als aanmoediging om zich actief te blijven inzetten voor de jeugd organisatie.

De kabouters van Scouting Bennekom (meisjes van 7 tot 11 jaar) hielden op zaterdagavond hun jaarlijkse playbackshow. Deze avond, met vele geslaagde optredens van geïmiteerde wereldsterren, viel samen met het 10-jarig jubileum van Erwin Kerk als leiding bij Scouting Bennekom. Dat heugelijke feit wilde Scouting Bennekom niet ongemerkt voorbij laten gaan. Niet alleen om hem te bedanken voor zijn enthousiaste en vrijwillige inzet voor de activiteiten van Scouting Bennekom, maar vooral óók om hem aan te moedigen om zeer actief te blijven binnen scouting.

Erwin Kerk startte in 1997 als beverleiding bij Scouting Bennekom. Na twee intensieve jaren stapte hij over naar het team van de kabouters. Daar geeft hij nu 10 jaar leiding. Hij heeft in die jaren de kabouters een geheel eigen gezicht gegeven. Kerk heeft steeds vernieuwingen in het activiteitenprogramma aangebracht. Zo is hij altijd met nieuwe media en middelen in de weer. Internet, portofoons, GPS; Erwin stimuleert vernieuwende activiteiten in het kabouter spel. Tussen 1998 en 2000 was hij bovendien leiding van een scoutinggroep in Ede voor mensen met een verstandelijke handicap, of mensen met een verstandelijke en lichamelijke handicap. Verder is Kerk vanaf 2004 met hart en ziel trainer in het regionale trainingsteam voor beverleiding. Sinds 2008 coördineert hij het trainingsteam voor de leeftijdsgroep 5 tot 11 jaar.

Bron: Edestad.nl

Zoeken