Minimaal twee maal per jaar vindt er binnen de Regio Neder Veluwe een regioraad en regio-overleg plaats. In de eerste hebben alle groepen van de regio zitting en wordt het reilen en zeilen binnen de regio besproken; er worden plannen goedgekeurd en geëvalueerd. Bij het regio-overleg zijn alle kader- en bestuursleden vanuit de regio welkom: er worden voorstellen gemaakt voor de Landelijke Raad. Een afgevaardigde van het regio-overleg heeft zitting in de Landelijke Raad.

regioraad