Op 5 oktober 2015 zijn we gestart met het eerste traject Bestuursontwikkeling. Een enthousiaste groep van groepsbesturen uit de regio heeft hier aan deelgenomen. Ondertussen zijn we gestart met het derde traject en kunnen we vol trots stellen dat alle groepen van de regio Neder Veluwe het traject hebben gevolgd of momenteel volgen.
We gaan in dit traject aan de slag met een aantal onderwerpen in vier bijeenkomsten.

Avond 1: De meerwaarde van een bestuur
Waarom hebben lokale groepen en regio's eigenlijk een bestuur nodig? Wat voeg je als bestuurder toe aan de Scoutinggroep? Deze eerste avond gaan we in op de positie en rollen van Scoutingbesturen. We kijken ook in de spiegel: wat zijn de gezichten van je eigen bestuur? En we gaan in gesprek over de kwaliteiten die je als ster(ke) bestuurder nodig hebt.

Avond 2: Hoe organiseren we een Scoutingvereniging
Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden -  dat is waar het de tweede bijeenkomst over gaat. Wat doet een bestuur eigenlijk, wat zijn je rechten en plichten als bestuurder? De structuur van de vereniging staat centraal. Met als doel dat je als bestuurder weet waar je aan toe bent, waar je gebruik van kunt maken én waar je op aangesproken wordt.

Avond 3: Binden, boeien en groeien
Zonder actieve leden bestaat de vereniging niet. Als bestuur ben je verantwoordelijk voor het werven, inzetten en behouden van vrijwilligers. Dat blijkt in de praktijk nog niet altijd makkelijk te zijn. Vandaar dat we deze derde avond aandacht besteden aan het binden, boeien en groeien van vrijwilligers. Wat is precies de cultuur van je vereniging? Wie voelt zich er thuis, hoe wordt er samengewerkt, hoe gedraag je je als bestuur?
Voor het werven van vrijwilligers biedt de regio een training aan, die gegeven wordt door het trainersteam Toet.

Avond 4: Op koers: ambitie en strategie bepalen
De laatste bijeenkomst staat in het teken van de toekomst. Hoe houd je als bestuur rekening met snelle veranderingen in de buitenwereld, hoe zorg je dat de stem van leden en deelnemers gehoord wordt? We behandelen hoe je samen met anderen ambities benoemt en bedenkt hoe je die gaat waarmaken. En vervolgens vertaalt in werkplannen. Aan het eind nemen we de tijd om vervolgafspraken te maken.


Data
De bijeenkomsten voor het derde traject vinden plaats op de volgende vier maandagavonden:

  • 2 oktober en 20 november 2017
  • 29 januari en 12 maart 2018

De avonden starten om 19.30 en duren tot 22.00. Vanaf 19.00 is er inloop met koffie/thee.

Bestuursontwikkeling voor groepsbesturen, filmpje:
https://youtu.be/LM2b_mn3KL4

Team bestuurscoaches
Het team bestuurscoaches bestaat uit de volgende personen: Anne Marie Janssen,  Jacqueline Vredenbregt en Wily Roelofs.
Tevens ondersteunen we een stagiair, Leon Smeenk, die meeloopt vanuit het Programma Scouting Talent en volledig mee gaat doen met ons coachingstraject.

Vacatures

Wil je deel uitmaken van het Regio team?

Bekijk lijst met regio vacatures