Om leiding te begeleiden in het behalen van kwalificaties, is het van belang dat iedere groep een praktijkbegeleider heeft. De praktijkcoaches van team TOET begeleiden de praktijkbegeleiders tijdens de avonden voor praktijkbegeleiders, waarvan er dit Scoutingseizoen drie gepland staan. Kijk in de jaarplanning  voor de data en locaties.
 
Hieronder kun je lezen wat een praktijkbegeleider doet en moet kunnen. Vergeet niet ook de kwalificatiekaart en het functieprofiel onder ‘downloads’ te bekijken:
 

Wat doet een praktijkbegeleider?

 • Begeleidt en beoordeelt, samen met de teamleider, de introductie van nieuwe leidinggevenden in het spelteam
 • Stimuleert de samenwerking en een goede taakverdeling in het spelteam
 • Bespreekt regelmatig met het spelteam de voortgang van het programma en het functioneren van het team
 • Geeft zo nodig advies en voorbeelden over de uitvoering van het activiteitenprogramma
 • Stimuleert leiding het beste uit zichzelf te halen en maakt afspraken over deskundigheidsbevordering
 • Begeleidt leidinggevenden in de ontwikkeling, toetsing en registratie van competenties die in de praktijk van de groep worden verworven
 • Koppelt voortgang terug naar de groepsbegeleider, maar maakt geen deel uit van het groepsbestuur
 • Heeft contact met praktijkcoach en assessor in de regio en neemt deel aan uitwisselingsbijeenkomsten

Hoe ziet de ideale praktijkbegeleider er uit?

 • Meestal een ervaren (ex)leidinggevende
 • Minimaal MBO-niveau
 • Vindt het leuk om leidingteams te begeleiden
 • Heeft verstand van ‘het spelletje'
 • Kan goed luisteren
 • Kan goed feedback geven
 • Is goed op de hoogte van mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering in en buiten de regio
 • Heeft de starttraining praktijkbegeleider gevolgd en is bereid aan de eigen deskundigheid te blijven werken

Trainingskalender

Geen evenementen