Het activiteitenteam explorers van de Regio Neder Veluwe organiseert meerdere malen per jaar een explorerraad. Deels in aanwezigheid van een afvaardiging van jeugdleden van de verschillende afdelingen en deels met alleen de begeleiders.

Daarnaast probeert het team vooral ondersteunend te zijn in de organisatie van de verschillende activiteiten gedurende het seizoen.
Regionale activiteiten van de explorers worden namelijk in eerste instantie door een afdeling georganiseerd.

 

Explorers Agenda

Explorers nieuwe documenten