Binnen Scouting Regio Neder Veluwe zijn 14 scoutinggroepen actief, van Scherpenzeel tot Oosterbeek en van Lunteren tot Rhenen.
Wekelijks verzorgen 500 vrijwilligers actieve programma´s voor 2000 jeugdleden vanaf 5 jaar.
Daarbij staan plezier, samenwerken, natuur & milieu en avontuur centraal. Regio Neder Veluwe ondersteunt hen daarbij.

kaart-regio-gebied

Wat doet de regio?

Het gebied waarin Regio Neder Veluwe actief is vind je op bovenstaande kaart. In de regio zorgt een enthousiast team van regiomedewerkers voor:

  • Gezamenlijke enthousiasmerende activiteiten op speltakniveau;
  • Professionele training van leiding in de regio;
  • Speltakoverleg voor de speltakken en regioraad voor groepsvertegenwoordigers;
  • Afvaardiging naar de Landelijke Raad vanuit het regio-overleg;
  • Communicatie & publiciteit;
  • Uitleen en verhuur van materialen;
  • Bestuurlijke ondersteuning.

In de regio Neder Veluwe zijn hiervoor zo´n 50 mensen actief in activiteitenteams, trainingsteam, (besturen)ondersteuningsteam, projectgroepen en regiobestuur.

Minimaal twee maal per jaar vindt er een regioraad en regio-overleg plaats. In de eerste hebben alle groepen van de regio zitting en wordt het reilen en zeilen binnen de regio besproken; er worden plannen goedgekeurd en geëvalueerd. Bij het regio-overleg zijn ale kader- en bestuursleden vanuit de regio welkom: er worden voorstellen gemaakt voor de Landelijke Raad. Een afgevaardigde van het regio-overleg heeft zitting in de Landelijke Raad. De regio organiseert naast de activiteiten op speltakniveau jaarlijks een Nieuwjaarsinstuif en om het jaar een HAAS-IN, het regioweekend voor alle kaderleden en roverscouts.

De regio wordt bij haar werk ondersteund door het Landelijk Service Centrum van Scouting Nederland.

Op deze website vind je natuurlijk veel informatie over activiteiten die binnen onze regio plaatsvinden. Maar ook informatie over spelraden, trainingen en achtergrondinformatie zoals spelideeën, informatie, etc.

We wensen je veel plezier op de website!