Besturen van groepen in onze regio zijn van groot belang voor de kwaliteit van en samenhang in de Scoutinggroepen.

Groepsbesturen hechten waarde aan kwaliteit van het besturen en de wijze waarop zij zelf bijdragen aan het floreren van de Scoutinggroep.

Om ervaringen uit te wisselen en nieuwe thema's te bespreken als besturen is er een ondersteuningsaanbod.

  • Vanaf 2015 namen alle besturen deel aan een Traject Bestuursontwikkeling, specifiek gericht op de rol en verantwoordelijkheden van groepsbesturen.

  • Als vervolg op de succesvolle bijeenkomsten starten we najaar 2018 met een Besturencafé voor alle bestuurders uit de regio Neder Veluwe.
    Dit café is er om ervaringen uit te wisselen, nieuwe topics met elkaar te bespreken en het netwerk van groep- en regiobestuurders te versterken

  • Besturen kunnen het regiobestuur of team Bestuursondersteuning benaderen bij urgente vraagstukken. Er is ook ondersteuning bij contacten met de lokale overheid en lokale en regionale pers

  • In 2019 starten we met een introductie voor nieuwe bestuurders.
    En eventueel een functiegerichte avond (penningmeester, groepsbegeleider)

 

Regioraad in Neder Veluwe
Als regio organiseren we voor alle kaderleden in de regio minimaal tweemaal per jaar een regioaraad, waar alle regioactiviteiten, nieuwe ontwikkelingen, succes-story's en het landelijke beleid van Scouting wordt besproken.