Regio Neder Veluwe

Welkom op de website van Regio Neder Veluwe. Regio Neder Veluwe bestaat uit 16 Scoutinggroepen met ongeveer 2000 jeugdleden en 500 kaderleden. Als één van de regio's binnen Scouting Nederland zorgen we o.a. voor enthousiasmerende activiteiten voor de jeugdleden, ondersteuning aan groepen en deskundigheidsbevordering van de kaderleden.

In 2010 worden weer gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Het lijkt nog een eind weg, maar de meeste lokale politieke partijen gaan de komende tijd aan de slag om hun verkiezingsprogramma te schrijven. Voor Scoutinggroepen is dit het moment om hun wensen op lokaal niveau kenbaar te maken en er voor te zorgen dat deze in de programma's worden opgenomen. Scoutinggroepen hebben op heel veel terreinen te maken met gemeentelijk beleid. De aanloop naar de verkiezingen is een van de momenten om te proberen dit in de toekomst Scoutingvriendelijk te laten zijn. Om jullie hierbij van dienst te zijn, is over dit onderwerp op de website van Scouting Nederland de volgende informatie te vinden:

- Een infoblad over de stappen van het lobbyproces;
- Een voorbeeldbrief om lokale partijen te benaderen;
- Een overzicht van standpunten voor lokale partijen

Op de ledensite van Scouting Nederland vind je meer informatie over de lobby op lokaal niveau.

Zoeken