Regio Neder Veluwe

Welkom op de website van Regio Neder Veluwe. Regio Neder Veluwe bestaat uit 16 Scoutinggroepen met ongeveer 2000 jeugdleden en 500 kaderleden. Als één van de regio's binnen Scouting Nederland zorgen we o.a. voor enthousiasmerende activiteiten voor de jeugdleden, ondersteuning aan groepen en deskundigheidsbevordering van de kaderleden.

Het team bestuursondersteuning heeft op dinsdag 21 april jl. voor het eerst een digitaal Bestuurscafé georganiseerd. Aan dit digitale Bestuurscafé hebben 12 bestuursleden van 8 groepen meegedaan.

  • In een open dialoog is er aandacht besteed aan:
  • 4 en 5 Mei, herdenken en vieren van 75 jaar bevrijding;
  • De financiële gevolgen van ‘Corona’ voor onze groepen;

Contacthouden met kader, leden en ouders onder de huidige omstandigheden.

Er is tijdens dit Bestuurscafé veel informatie gedeeld en ideeën uitgewisseld. Voor het herdenken en vieren van 75 jaar bevrijding zijn de groepen geattendeerd op vrijheid.scouting.nl en ikscoutthuis.scouting.nl waar veel voor elke leeftijdsgroep diverse programma ideeën te vinden zijn.

Iedere groep merkt de gevolgen van ‘Corona’ door bijvoorbeeld het wegvallen van verhuuropbrengsten. Bestuurders hebben elkaar tips gegeven hoe met deze financiële gevolgen om te gaan.

Erg indrukwekkend was de hoeveelheid ontplooide initiatieven om onder de huidige omstandigheden contact met elkaar, met de kader- en jeugdleden en met ouders te onderhouden.
Een bloemlezing; digitale groepsraad, digitaal programma-aanbod, iscouting, kaart sturen, presentje sturen, digitale leidinglunch, stafteam challenge, nieuwsbrief, etc.
Veel mooie nieuwe initiatieven waarmee binden en boeien een nieuwe impuls gekregen heeft.

Team bestuursondersteuning Zoeken