Regio Neder Veluwe

Welkom op de website van Regio Neder Veluwe. Regio Neder Veluwe bestaat uit 16 Scoutinggroepen met ongeveer 2000 jeugdleden en 500 kaderleden. Als één van de regio's binnen Scouting Nederland zorgen we o.a. voor enthousiasmerende activiteiten voor de jeugdleden, ondersteuning aan groepen en deskundigheidsbevordering van de kaderleden.

Beste praktijkbegeleider,

Graag attendeer ik je op het nieuwe regioproject Spelkwaliteit. Een speciale training ter ondersteuning van jou als praktijkbegeleider en voor de leidinggevenden in jouw groep.

Project Spelkwaliteit is ontstaan naar aanleiding van de evaluatie van Scouting Academy van vorig jaar. Hierin gaven heel wat praktijkbegeleiders aan dat ze nog weinig aandacht aan spelkwaliteit besteden. Een van de oorzaken is dat ze er weinig kennis van hebben en niet goed weten hoe ze hier handen en voeten aan moeten geven. Een andere reden is dat er vanuit groepsontwikkeling erg veel plannen van aanpak zijn gemaakt op thema spel, vooral op de doorlopende leerlijn. In een pilot vorig jaar heeft Scouting Nederland met 10 praktijkbegeleiders, een spel-specialist en een opleider gekeken hoe een manier gevonden kon worden om de praktijkbegeleiders handvaten te geven waarmee ze het gesprek aan kunnen gaan met hun leidingteams. Hieruit is het project Spelkwaliteit ontstaan. Inmiddels is dit traject in meerdere regio's uitgevoerd en is men erg enthousiast!

Alle groepen met praktijkbegeleiders (en/of groepsbegeleiders) in onze regio wordt de mogelijkheid geboden om deel te nemen! Er is ruimte voor maximaal 12 groepen, met 2 deelnemers per groep. Heeft jouw groep nog geen praktijkbegeleider, of kunnen niet beide praktijkbegeleiders, stuur dan de perso(o)n(en) die zich bezighouden met de deskundigheidsbevordering binnen je groep. Of diegenen die het leuk vinden om deze training te volgen.

Het project wordt geleid door een team samengesteld uit een projectmedewerker, een spel-specialist en een opleider van Scouting Nederland, aangevuld met praktijkcoaches vanuit de regio. Looptijd is 3 maanden, in onze regio van april t/m juni 2017.

In deze periode zijn er 4 bijeenkomsten

 • 1 x voor het regiobestuur (al geweest)

• 1 x voor groepsbesturen (al geweest op 8 maart)

• 2 x voor praktijkbegeleiders (zondag 9 april en zondag 25 juni van 9.30 – 16.30 uur)

De praktijkbegeleiders komen 2x bijeen. In deze bijeenkomsten krijg je vooral veel kennis over de spelvisie, de spelmethode, de visie van Scouting, rol van de praktijkbegeleider ten aanzien van spelkwaliteit en handvaten hoe in gesprek te gaan met leidingteams. In één van de bijeenkomsten wordt een spel uitgelegd, die elke deelnemende groep/ praktijkbegeleider ook daadwerkelijk krijgt uitgereikt om mee te nemen naar de groep. Het spel komt niet op de vrije markt, zolang het project draait. Kortom, een uniek item!

Waarom?
Waarom wordt er daarnaast een bijeenkomst georganiseerd voor groepsbesturen? Deze is vooral bedoeld om ook hen mee te nemen in de spelvisie en – methode. Het groepsbestuur heeft hierin haar eigen beleidsmatige verantwoordelijkheid en het groepsbestuur zal de praktijkbegeleider moeten ondersteunen als de praktijkbegeleider in de groep iets gedaan wil krijgen. Veel bestuurders zijn zich niet bewust van hun rol ten aanzien van jou als praktijkbegeleider, waarom we spel zo belangrijk vinden en wat de samenwerking met de groepsbegeleider inhoudt.

Waarom ook een bijeenkomst voor het regiobestuur? Deze bijeenkomst is gericht op hun verantwoordelijkheid ten aanzien van spelkwaliteit. Dit ligt deels op een faciliterende rol en de juiste voorwaarden scheppen voor trainersteam, praktijkcoaches, praktijkbegeleiders en kader. Daarnaast heeft ook de regio een taak in het ondersteunen van haar groepen op het gebied van spelkwaliteit en is het goed als het regiobestuur eens onder de loep neemt hoe die verantwoordelijkheid nu belegt is.

 

Wat kost het de groep aan tijd? 
Van jou als praktijkbegeleider wordt verwacht dat je minimaal 1 gesprek voert met een leidingteam over spelkwaliteit. Uiteraard zal dit team ook een onderwerp aanpassen in haar programma om de kwaliteit weer naar een niveau hoger te tillen (programmeren met activiteitengebieden kan al een actie zijn als uitkomst van het gesprek). Het kan ook zijn dat de praktijkbegeleider tot de conclusie komt dat er totaal geen samenhang is in de programma's tussen de speltakken, dus de doorlopende leerlijn opgezet kan worden.  Dit heeft natuurlijk veel meer impact op de groep en zal een aantal bijeenkomsten vragen om de doorlopende leerlijn goed neer te zetten.

Wat kost het jou als praktijkbegeleider aan tijd
2 bijeenkomsten, van 09.30 uur t/m 16.30 uur en minimaal 1 gesprek met een leidingteam.

 

Het projectteam bestaat uit

·        Marja Glaubitz (projectleider)

·        Marcel Baartmans spelspecialist)

·        Remco Ulrich (regio praktijkcoach en coördinator Team TOET)

·        Eline Roelofs en Rene Straatmann (regio praktijkcoach)

·        Eventueel aangevuld met regiotrainers

 

Belangrijke data voor in je agenda!

Zondag 09-04-2017: 1ste bijeenkomst

Zondag 25-06-2017: 2de bijeenkomst

Starttijd: 09.30 uur. Eindtijd: 16.30 uur

De bijeenkomsten worden gehouden in de regio. Zodra de locatie bekend is hoor je deze!  

 

Inschrijven kan vanaf nu! 

Schrijf je in via: https://sol.scouting.nl/?task=as_registration&action=add&frm_id=16883

Elke deelnemer moet het formulier in SOL zelf invullen!

Er is plaats voor maximaal 24 deelnemers van 12 groepen. En vol = vol! 

We gaan er vanuit dat de beide deelnemers van een groep er beide zondagen zijn! Mocht  dat niet lukken dan moet één van de deelnemers en minimaal twee keer zijn. De andere kan dan vervangen worden! Dit graag van te voren wel even overleggen!

 

Kosten
Voor jou als deelnemer zijn er geen kosten verbonden. Maar... uiteraard is dit geen gratis project. Bekostiging vindt grotendeels plaats door Scouting Nederland vanuit contributiegelden, die besteed worden direct ten behoeve van onze groepen en onze jeugdleden. Het andere deel wordt bekostigd door de regio. Om tot doelmatige besteding te komen roepen we je dan ook op om deel te nemen!

 

Een eenmalig project, een eenmalige kans!

 

 

 

Mocht je nog vragen hebben dan hoor ik het graag. Dan kan per mail, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via 06-42206992.

Zoeken