Regio Neder Veluwe

Welkom op de website van Regio Neder Veluwe. Regio Neder Veluwe bestaat uit 16 Scoutinggroepen met ongeveer 2000 jeugdleden en 500 kaderleden. Als één van de regio's binnen Scouting Nederland zorgen we o.a. voor enthousiasmerende activiteiten voor de jeugdleden, ondersteuning aan groepen en deskundigheidsbevordering van de kaderleden.

Maandag 28 november 2016

Onze weg naar de toekomst begon in december 2014 toen we tijdens de landelijke raad besloten om ons nieuwe toekomstbeleid samen met de hele vereniging te gaan ontwikkelen. En dat is gelukt! Met hulp van scouts uit heel Nederland die vanuit hun passie en betrokkenheid hebben meegedacht, meegepraat, mee gefilosofeerd en af en toe mee gepeinsd is er een prachtige toekomstvisie ontstaan:

“Scouting voegt waarde toe aan de samenleving door scouts uit te dagen zich te ontwikkelen en daar met elkaar veel plezier te hebben.”

Deze blik vooruit naar de toekomst geeft ons richting. Dat is wat we samen willen bereiken. Maar hoe gaan we dat doen? De komende drie jaar gaan we extra inzetten op vijf thema’s die we als vereniging met elkaar geformuleerd hebben. Maar wat betekent dit nu voor jouw groep en voor jou als bestuurder? En hoe gaan we dit vorm geven? Dat zijn vragen die we dit najaar tijdens de themabijeenkomst zullen behandelen.

We nodigen alle groepsbestuurders en -begeleiders daarom uit deel te nemen aan de thema-avond op maandag 28 november 2016. Let op! De datum van 7 november 2016, waarop deze avond volgens de jaarplanning gepland stond, komt hiermee te vervallen. De avond wordt gehouden bij Die Wiltgraeff | Geertjesweg / Scheidingslaan te Wageningen. Aanvang 20.00 uur.

Zoeken