Regio Neder Veluwe

Welkom op de website van Regio Neder Veluwe. Regio Neder Veluwe bestaat uit 16 Scoutinggroepen met ongeveer 2000 jeugdleden en 500 kaderleden. Als één van de regio's binnen Scouting Nederland zorgen we o.a. voor enthousiasmerende activiteiten voor de jeugdleden, ondersteuning aan groepen en deskundigheidsbevordering van de kaderleden.

Tijdens de afgelopen regioraad op maandag 16 november 2015 ontving Wily Roelofs het Zilveren Waarderingsteken van Scouting Nederland. De onderscheiding werd namens Scouting Nederland opgespeld door Hans Plaat, vice voorzitter van Regio Neder Veluwe.

Foto: Erwin Kerk

Aan het begin van de raad werd Wily, die zijn laatste regioraad leidde als voorzitter, in aanwezigheid van een groot aantal groepen uit de regio, verrast met een speech. Daarin werd Wily bedankt voor zijn grote inzet voor scouting. Voor zijn tijd bij de Emmagroep in Renkum en bij Regio Neder Veluwe, waar hij in de afgelopen jaren de voorzittersrol vervulde. De laatste jaren heeft Wily zich daarnaast ook ingezet als regiocoach binnen het project groepsontwikkeling en is hij onlangs gestart als coach binnen het project bestuursontwikkeling.

Zoeken