Algemeen

Vrijwilligersverzekering VNG

Met ingang van 1 januari 2009 kunnen gemeenten een collectieve verzekering afsluiten voor alle vrijwilligers die binnen haar grenzen actief zijn. De meeste gemeenten hebben dit inmiddels gedaan, en hebben dit ook kenbaar gemaakt in de plaatselijke weekbladen. De overheid heeft aan de VNG (Vereniging Nederlandse gemeenten) 4 miljoen euro beschikbaar gesteld om deze verzekeringen te bekostigen.

Scouting heeft haar eigen verzekering (ongevallen en wettelijke aansprakelijkheid) welk onderdeel is van het lidmaatschap. Voorlopig ziet Scouting Nederland geen reden om de eigen verzekering op te zeggen. De polisvoorwaarden van de “Vrijwilligersverzekering” zijn nog niet voldoende helder en ook wordt deze verzekering niet automatisch door iedere gemeente aangeboden.

In het infoblad van Scouting Nederland wordt hier verder op ingegaan.

Verzekeringen

Op de website van Scouting Nederland vind je alle informatie over de verzekeringen die Scouting Nederland aanbiedt aan groepen en individuele leden. Een directe link naar de pagina over verzekeringen is deze.

Kenniscentrum

Dit is het kenniscentrum van de regio Neder Veluwe. Binnen onze regio en de daartoe behorende groepen zit veel kennis. Kennis op het gebied van programmeren, leuke kampeerplekken, wet- en regelgeving etc.. Om die kennis te kunnen delen, hebben we het kenniscentrum opgezet. Een plek waar je handige links kunt vinden naar programma-ideeën, nieuwsbrieven, wet- en regelgeving en meer.

We horen graag van je!

We willen jullie de gelegenheid geven aan het kenniscentrum bij te dragen door bijvoorbeeld uitgewerkte programma-ideeën, handboekjes, hikes e.d. te publiceren op de website. Natuurlijk kun je ook bijdragen door het aanleveren van handige links naar bijvoorbeeld kampeerterreinen, spelideeën etc.

Stuur een mail naar het webteam en we nemen, zo nodig, contact met je op. Alvast bedankt voor je bijdrage!

 

Arbo

In de afgelopen jaren hebben wij ons in de regio Neder Veluwe extra bezig gehouden met het onderwerp arbeidsomstandigheden, in de volksmond beter bekend onder de naam ARBO. Voorheen was deze wet er alleen voor het bedrijfsleven, maar geldt het ook -zij het in mindere mate- voor vrijwilligersorganisaties, dus ook voor Scouting.

 

Wat houdt het in voor mijn groep?

Heel veel...

Nou ja veel, gebruik je verstand, doe wat je thuis niet zou doen ook niet bij Scouting...

Zorg er voor dat alle afspraken op papier staan, en dat iedereen binnen de groep weet dat deze afspraken bestaan. Denk bijvoorbeeld aan: Roken, het gebruik van alcohol, seksuele intimidatie/misbruik, begeleiding nieuwe leiding. Gebruik gereedschap, onderhoud pionierhout en touw. Verzekeringen, EHBO kampvuur regels. Dropping, hike, pionier objecten enz. enz.

Of kijk eens kritisch naar je blokhut, is alles wel in orde, functioneren de nooduitgangen wel of zijn ze tijdens de opkomst op slot, staan er dingen voor of achter de deur. De schoonmaakmiddelen, kunnen de jeugdleden daar bij of kunnen ze makkelijk bij zagen en bijlen komen. Hoe is het met de keuken, is die schoon, de schimmel uit de koelkast, let je wel op de hygi�ne bij het bereiden van voedsel?

Wanneer jullie groep etenswaren verkoopt, denk aan oliebollen, pannekoeken zelfgemaakte cake�s etc., bedenk dan dat je producent bent. Hierbij komt de wet Produkt aansprakelijkheid om de hoek kijken. Dit houdt in dat jij (de producent) moet bewijzen dat jij je oliebollen of iets anders op de juiste wijze hebt geproduceerd, volgens de HACCP eisen !!!!

Dit bovenstaande vergt in het begin een hoop energie en tijd, bij een hoop groepen staat dit al op papier of de afspraken liggen er maar het is nog niet vastgelegd op papier. De arbowet schrijft voor dat dit op papier moet staan en aanwezig moet zijn in de blokhut. Als er tekortkomingen zijn, moet dit vermeld zijn en tevens moet hier een actie plan bij zijn gevoegd met een datum wanneer die tekortkomingen hersteld moeten zijn. Ook moet er vermeld zijn wie ervoor zorgt dat het wordt gedaan, wanneer men het gereed denkt te hebben en hoeveel het moet gaan kosten. Ook zaken die je al met maatregelen hebt verbeterd moet je op papier zetten, met vermelding wat die maatregel dan wel is. De Arbeidsinspectie kan controles uitvoeren. En de boetes die ze uitdelen zijn niet mis die beginnen bij duizenden guldens! Dus voorkomen is beter dan genezen.

Mocht je nog vragen hebben over de Arbo dan kun je contact opnemen met Rene Straatmann.

Kennis centrum - nieuwe documenten