Met ingang van 1 januari 2009 kunnen gemeenten een collectieve verzekering afsluiten voor alle vrijwilligers die binnen haar grenzen actief zijn. De meeste gemeenten hebben dit inmiddels gedaan, en hebben dit ook kenbaar gemaakt in de plaatselijke weekbladen. De overheid heeft aan de VNG (Vereniging Nederlandse gemeenten) 4 miljoen euro beschikbaar gesteld om deze verzekeringen te bekostigen.

Scouting heeft haar eigen verzekering (ongevallen en wettelijke aansprakelijkheid) welk onderdeel is van het lidmaatschap. Voorlopig ziet Scouting Nederland geen reden om de eigen verzekering op te zeggen. De polisvoorwaarden van de “Vrijwilligersverzekering” zijn nog niet voldoende helder en ook wordt deze verzekering niet automatisch door iedere gemeente aangeboden.

In het infoblad van Scouting Nederland wordt hier verder op ingegaan.

Kennis centrum - nieuwe documenten