In de afgelopen jaren hebben wij ons in de regio Neder Veluwe extra bezig gehouden met het onderwerp arbeidsomstandigheden, in de volksmond beter bekend onder de naam ARBO. Voorheen was deze wet er alleen voor het bedrijfsleven, maar geldt het ook -zij het in mindere mate- voor vrijwilligersorganisaties, dus ook voor Scouting.

 

Wat houdt het in voor mijn groep?

Heel veel...

Nou ja veel, gebruik je verstand, doe wat je thuis niet zou doen ook niet bij Scouting...

Zorg er voor dat alle afspraken op papier staan, en dat iedereen binnen de groep weet dat deze afspraken bestaan. Denk bijvoorbeeld aan: Roken, het gebruik van alcohol, seksuele intimidatie/misbruik, begeleiding nieuwe leiding. Gebruik gereedschap, onderhoud pionierhout en touw. Verzekeringen, EHBO kampvuur regels. Dropping, hike, pionier objecten enz. enz.

Of kijk eens kritisch naar je blokhut, is alles wel in orde, functioneren de nooduitgangen wel of zijn ze tijdens de opkomst op slot, staan er dingen voor of achter de deur. De schoonmaakmiddelen, kunnen de jeugdleden daar bij of kunnen ze makkelijk bij zagen en bijlen komen. Hoe is het met de keuken, is die schoon, de schimmel uit de koelkast, let je wel op de hygi�ne bij het bereiden van voedsel?

Wanneer jullie groep etenswaren verkoopt, denk aan oliebollen, pannekoeken zelfgemaakte cake�s etc., bedenk dan dat je producent bent. Hierbij komt de wet Produkt aansprakelijkheid om de hoek kijken. Dit houdt in dat jij (de producent) moet bewijzen dat jij je oliebollen of iets anders op de juiste wijze hebt geproduceerd, volgens de HACCP eisen !!!!

Dit bovenstaande vergt in het begin een hoop energie en tijd, bij een hoop groepen staat dit al op papier of de afspraken liggen er maar het is nog niet vastgelegd op papier. De arbowet schrijft voor dat dit op papier moet staan en aanwezig moet zijn in de blokhut. Als er tekortkomingen zijn, moet dit vermeld zijn en tevens moet hier een actie plan bij zijn gevoegd met een datum wanneer die tekortkomingen hersteld moeten zijn. Ook moet er vermeld zijn wie ervoor zorgt dat het wordt gedaan, wanneer men het gereed denkt te hebben en hoeveel het moet gaan kosten. Ook zaken die je al met maatregelen hebt verbeterd moet je op papier zetten, met vermelding wat die maatregel dan wel is. De Arbeidsinspectie kan controles uitvoeren. En de boetes die ze uitdelen zijn niet mis die beginnen bij duizenden guldens! Dus voorkomen is beter dan genezen.

Mocht je nog vragen hebben over de Arbo dan kun je contact opnemen met Rene Straatmann.

Kennis centrum - nieuwe documenten