Disclaimer

Dit is de officiële website van Scouting Regio Neder Veluwe. Het webteam van de regio Neder-Veluwe kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor pagina´s die liggen buiten het domein www.nederveluwe.nl en/of nederveluwe.scouting.nl. Bovendien aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit gebruik van deze website.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets op deze website mag voor gebruik door derden worden verveelvoudigd, opgeslagen in een elektronisch gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch, door plaatsing op een website of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de webredactie. Indien u van mening bent dat er iets op deze website is geplaatst, dat behoort aan u, dan kunt u een e-mail sturen naar het webteam.

Roverscouts Agenda

20 apr 2024
St. Jorismars
22 apr 2024
AB vergadering
23 apr 2024
St. Jorisdag
27 apr 2024
Koningsdag
04 mei 2024
Dodenherdenking
05 mei 2024
Bevrijdingsdag
13 mei 2024
Regioraad

Roverscouts nieuwe documenten