Leider of leidster zijn is een boeiende taak. Het vraagt veel, maar je krijgt er ook veel voor terug. De vereniging Scouting Nederland zorgt voor deskundigheidsbevordering van de leiding om hen in staat te stellen hun taak te realiseren. De regio speelt hierbij een belangrijke rol. Binnen onze regio zorgt het trainingsteam voor de basistraining en vervolgtrainingen. Wil je jouw capaciteiten als leiding vergroten? Neem dan eens deel aan één van onze trainingen!

Trainingskalender

Geen evenementen