Scouting Academy

EHBO training

EHBO
Helaas is er geen EHBO-trainingsteam meer. Daarom kunnen we dit seizoen geen EHBO-training geven.
Onze aandacht gaat nu uit naar het uitvoeren van Scouting Academy 2.0. Als dat eenmaal staat zullen we een nieuwe poging doen om een EHBO-trainingsteam te krijgen. 

Praktijkbegeleiding

Om leiding te begeleiden in het behalen van kwalificaties, is het van belang dat iedere groep een praktijkbegeleider heeft. De praktijkcoaches van team TOET begeleiden de praktijkbegeleiders tijdens de avonden voor praktijkbegeleiders, waarvan er dit Scoutingseizoen drie gepland staan. Kijk in de jaarplanning  voor de data en locaties.
 
Hieronder kun je lezen wat een praktijkbegeleider doet en moet kunnen. Vergeet niet ook de kwalificatiekaart en het functieprofiel onder ‘downloads’ te bekijken:
 

Wat doet een praktijkbegeleider?

 • Begeleidt en beoordeelt, samen met de teamleider, de introductie van nieuwe leidinggevenden in het spelteam
 • Stimuleert de samenwerking en een goede taakverdeling in het spelteam
 • Bespreekt regelmatig met het spelteam de voortgang van het programma en het functioneren van het team
 • Geeft zo nodig advies en voorbeelden over de uitvoering van het activiteitenprogramma
 • Stimuleert leiding het beste uit zichzelf te halen en maakt afspraken over deskundigheidsbevordering
 • Begeleidt leidinggevenden in de ontwikkeling, toetsing en registratie van competenties die in de praktijk van de groep worden verworven
 • Koppelt voortgang terug naar de groepsbegeleider, maar maakt geen deel uit van het groepsbestuur
 • Heeft contact met praktijkcoach en assessor in de regio en neemt deel aan uitwisselingsbijeenkomsten

Hoe ziet de ideale praktijkbegeleider er uit?

 • Meestal een ervaren (ex)leidinggevende
 • Minimaal MBO-niveau
 • Vindt het leuk om leidingteams te begeleiden
 • Heeft verstand van ‘het spelletje'
 • Kan goed luisteren
 • Kan goed feedback geven
 • Is goed op de hoogte van mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering in en buiten de regio
 • Heeft de starttraining praktijkbegeleider gevolgd en is bereid aan de eigen deskundigheid te blijven werken

Teamleiderstraining

De teamleiderstraining wordt dit jaar gegeven op donderdagavond 22 februari en donderdagavond 18 april. 
De training wordt gegeven in een clubgebouw in de regio. Later hoor je nog in welk gebouw dat is.
De avonden starten om 19.30 uur en we ronden rond 22.00 uur af. 
De kosten voor twee avonden samen bedragen € 10,00. Dit bedrag zal van de groepsrekening worden geïncasseerd.
Het volgen van de twee avonden betekent niet automatisch een kwalificatie. Dit wordt verder besproken tijdens de training.

Programma

Tijdens de twee avonden gaan we het over het volgende hebben:

 • Teamtaken en teamrollen
 • Verantwoordelijkheden
 • Wat is een teamleider
 • Functieprofiel en kwalificatiekaart teamleider
 • Leerstijlen
 • Kernkwaliteiten
 • Groepsdynamica
 • Problemen oplossen
 • Rol Teamleider in Scouting Academy
 • Spelkwaliteit
 • Situationeel leiderschap
 • Conflicthantering 

 

 

Uiteraard wordt er ingespeeld op de behoefte(s) van de deelnemers. 
Naast deelname aan de twee avonden krijgt de deelnemer ook een korte huiswerkopdracht mee. 

Kwalificatie 

Het deelnemen aan deze training betekent niet automatisch het afronden van het kwalificatieproces.
De deelnemer is niet automatisch gekwalificeerd door het volgen van deze training. Over de af te geven kwalificatie gaan de praktijkbegeleider en de praktijkcoach. 
We geven onze training vorm met de kwalificatiekaart van Scouting Nederland als basis. Deze is te vinden op hun website.

Inschrijven
(Beoogd) teamleiders kunnen zich inschrijven voor de Teamleiderstraining via Scouts online. Inschrijven kan hier.

 

Veelgestelde vragen

Ik wil graag een kwalificatie-badge. Hoe kom ik hieraan?

Omdat het behalen van een kwalificatie een feestelijk gebeuren is, hoort daar ook een badge bij. Er zijn badges voor de kwalificatie leiding geven, besturen, organiseren, scoutingtechnieken en trainers. Deze badges kunnen alleen besteld worden door de regio of het steunpunt.

Ik heb ooit iets gehoord over 29 competenties die ik moet beheersen. Hoe zit dat?

De taal voor gebruik buiten Scouting noemen we de persoonsgebonden competenties. Dit systeem gebruiken we voor alle functies binnen Scouting. Het bestaat uit een serie van 29 competenties, die we op 6 niveaus hebben ingedeeld. De competentieroos laat zien hoe dit er uit ziet. De roos bestaat uit een stervorm waarop deze 29 maal 6 niveaus staan afgebeeld. Voor elk van deze 29 maal 6 vakjes is een beschrijving van het aantoonbare gedrag gemaakt. Deze (uitgebreide) lijst staat in het zogenoemde competentieboek. Hierin staan dus voor elk niveau van elke competenties de voorbeelden van gedrag of houding of kennis die daarbij horen. Aan de hand van deze beschrijvingen en voorbeelden kun je de ster of roos invullen. Hierdoor krijg je een inzicht in hoe jij functioneert binnen de diverse competenties. En dat in een taal die ook buiten Scouting begrijpelijk is!

Bij 'downloads' kun je de benodigde materialen vinden. Wil je je competenties in gaan vullen? Dit kan je doen op Scouts Online. Nadat je ingelogd bent ga je naar 'mijn gegevens' en naar 'profiel'.

Waarom is er één training voor de speltakken bevers, welpen en scouts?

De functies van leidinggevende bij deze speltakken lijken relatief veel op elkaar. Natuurlijk zijn er grote verschillen in de jeugdleden: een bever van 6 is écht anders dan een scout van 14. Afgezien van dit specifieke verschil in de doelgroep, bestaat het leiding geven voor een groot deel uit dezelfde taken. Bij alle drie de speltakken bereid je samen met je leidingteam een opkomst voor, voer je die uit en evalueer je die. Bij alle drie de speltakken krijg je te maken met programmeren, brainstormen, overleggen, besluiten enzovoort.

Ik heb in juni 2010 mijn opleiding sociaal cultureel werker (met specialisatie vrije tijd en recreatie) afgerond en behaald met een diploma op niveau 4. Tijdens mijn opleiding heb ik ook nog eens een cursus RSLA gevolgd. Krijg ik nu vrijstelling?

Binnen Scouting Academy kwalificeren we op basis van competenties. Oftewel: wat je kunt en weet en doet. Het maakt daarbij niet uit waar je die vaardigheden hebt opgedaan. Dat kan bij een training van Scouting zijn, maar ook in je opleiding of werk. Wanneer jij, samen met de praktijkbegeleider van je groep, de kwalificatiekaart leidinggevende doorneemt, zul je zien dat je al over heel wat vaardigheden beschikt. Als je dat kunt aantonen met bijvoorbeeld een portfolio of een in een persoonlijk gesprek met een praktijkcoach van de regio, dan krijg je inderdaad je kwalificatie. Het kan ook zijn dat op dat moment blijkt dat je toch nog iets mist aan kennis, vaardigheden of houding. Dan kun je daar aanvullende modules voor volgen. In je opleiding heb je bijvoorbeeld geen kennis opgedaan over het nieuwe bever- of welpenthema. Dat zul je nog moeten leren voor je kwalificatie.

Ik ben nu bevoegd en wil mijn kwalificatie halen. Wat kan ik doen?

Wanneer je nu bevoegd bent, hoef je natuurlijk niet alles opnieuw te doen. We gaan er van uit dat je nu op een verantwoorde manier leiding geeft. In de (oude) start- en programmatraining heb je nog niets gehoord over het nieuwe spelaanbod en de werkwijze van Scouting Academy. Dat zijn wel twee eisen voor je kwalificatie. Ze staan dus ook op de kwalificatiekaart. Wanneer je beide aanvullende modules hebt gevolgd, kun je je kwalificatie aanvragen.

Houd deze website in de gaten, want wij zullen waarschijnlijk begin 2011 verschillende mogelijkheden aan gaan bieden om bovengenoemde overstapmodule te volgen.

Houd ik mijn bevoegdheid voor de speltak waar ik nu leiding aan geef?

Ja en nee. Als je nu een verklaring van bevoegdheid hebt, wil dat niet zeggen dat je automatisch gekwalificeerd leidinggevende bent. Je zult daarvoor de overstapmodule moeten volgen (zie vraag hierboven). Doe je dit niet, dan blijf je basisleiding. Vanaf 1 januari 2011 worden er geen verklaringen van bevoegdheid meer uitgedeeld.

Ik geef net leiding. Moet ik op training?

Training volgen doe je om iets nieuws te leren. Wat je allemaal moet kennen en kunnen als leidinggevende staat op de kwalificatiekaart. Samen met de praktijkbegeleider van je Scoutinggroep bekijk je wat je nu al beheerst. In de praktijk zul je van veel zaken op de kwalificatiekaart al heel wat weten. Tijdens een training voor nieuwe leidinggevenden ga je hier dieper op in. Ook zul je in een training heel veel ervaringen en ideeën uitwisselen met collega's van andere Scoutinggroepen. De ervaring leert dat veel nieuwe leidinggevenden dit erg nuttig en leuk vinden!

Trainingskalender

Geen evenementen