Regio Neder Veluwe

Welkom op de website van Regio Neder Veluwe. Regio Neder Veluwe bestaat uit 16 Scoutinggroepen met ongeveer 2000 jeugdleden en 500 kaderleden. Als één van de regio's binnen Scouting Nederland zorgen we o.a. voor enthousiasmerende activiteiten voor de jeugdleden, ondersteuning aan groepen en deskundigheidsbevordering van de kaderleden.

Uitnodiging regio-overleg | Laat ook van je horen!

Maandag 14 november 2016

Vind jij het ook belangrijk dat jouw stem wordt gehoord binnen scouting? Laat dan van je horen tijdens het regio-overleg!

Ieder half jaar organiseert jouw regio een gecombineerde regioraad / regio-overleg. Aan de regioraad neemt vanuit jouw groep een afgevaardigde deel. Tijdens de regioraad worden allerlei zaken aangaande de regio besproken. Naast aandacht voor de bestuurlijke kant van de regio wordt er veel tijd besteed aan de (spel)activiteiten, projecten en trainingen die binnen jouw regio worden georganiseerd. Denk daarbij bijvoorbeeld aan  de Haas-In, bestuurscoaching en de kwaliteit van de trainingen.

Een belangrijk onderdeel van de regioraad is het regio-overleg. Aan dit onderdeel mag iedereen uit Regio Neder Veluwe, dus ook jij, deelnemen. Tijdens het regio-overleg wordt het reilen en zeilen van scouting in Nederland besproken. Jouw inbreng is hierbij van cruciaal belang. Want wist je dat jij degene bent die scouting maakt?!  Met elkaar geven we zo niet alleen inhoud aan scouting op regionaal- en landelijk niveau maar ook aan scouting binnen jouw eigen groep!

We nodigen je dan ook uit om deel te nemen aan het eerstvolgende regio-overleg. Deze vindt plaats op maandag 14 november 2016 (aanvang 20.00 uur) bij Scouting De Zwervers. Vanaf 19.45 uur ben je van harte welkom in Het Zwervershonk, Zandheuvelweg 2a te Veenendaal. De vergaderstukken zijn hier te vinden.

WeB-Najaarsspel

Foto: Martijn Steenbergen

Meer dan 300 scouts verzamelen in het centrum van Wageningen voor regiospel

Op zaterdag 5 november vond in regio Neder Veluwe het jaarlijkse najaarsspel plaats. Meer dan 300 bevers (5-7 jaar) en welpen (7-11 jaar) verzamelden in het centrum van Wageningen voor een groot spel. Dit jaar stond het thema in het teken van het redden van een grote boom, door te laten zien op welke manieren je energie kunt opwekken.

Lees meer: WeB-Najaarsspel

Agenda regioraad

Maandag 14 november 2016

De agenda inclusief de bijbehorende stukken voor de regioraad van maandag 14 november 2016 staan online. Deze zijn eerder ook al per e-mail verzonden naar de vertegenwoordigers van de regioraad.

De regioraad vindt plaats bij Scouting De Zwervers in Veenendaal, aanvang 20.00 uur.

Uitnodiging thema-avond | Met elkaar naar de toekomst!

Maandag 28 november 2016

Onze weg naar de toekomst begon in december 2014 toen we tijdens de landelijke raad besloten om ons nieuwe toekomstbeleid samen met de hele vereniging te gaan ontwikkelen. En dat is gelukt! Met hulp van scouts uit heel Nederland die vanuit hun passie en betrokkenheid hebben meegedacht, meegepraat, mee gefilosofeerd en af en toe mee gepeinsd is er een prachtige toekomstvisie ontstaan:

“Scouting voegt waarde toe aan de samenleving door scouts uit te dagen zich te ontwikkelen en daar met elkaar veel plezier te hebben.”

Deze blik vooruit naar de toekomst geeft ons richting. Dat is wat we samen willen bereiken. Maar hoe gaan we dat doen? De komende drie jaar gaan we extra inzetten op vijf thema’s die we als vereniging met elkaar geformuleerd hebben. Maar wat betekent dit nu voor jouw groep en voor jou als bestuurder? En hoe gaan we dit vorm geven? Dat zijn vragen die we dit najaar tijdens de themabijeenkomst zullen behandelen.

We nodigen alle groepsbestuurders en -begeleiders daarom uit deel te nemen aan de thema-avond op maandag 28 november 2016. Let op! De datum van 7 november 2016, waarop deze avond volgens de jaarplanning gepland stond, komt hiermee te vervallen. De avond wordt gehouden bij Die Wiltgraeff | Geertjesweg / Scheidingslaan te Wageningen. Aanvang 20.00 uur.

Zoeken